ΥΨΙΛΟΝ ART CAFE

ΥΨΙΛΟΝ ART CAFE

Εδέσσης 5
Τ: 2310 530480

Πρόσβαση

Λεωφορεία: 5, 6, 33 (στάση Τ.Σ. Πλατεία Ελευθερίας)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης