ΑΠΟΘΗΚΗ 1 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ), ΛΙΜΑΝΙ

ΑΠΟΘΗΚΗ 1 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ), ΛΙΜΑΝΙ

Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Πρόσβαση

Λεωφορεία: 5, 6, 33 (στάση Τ.Σ. Πλατεία Ελευθερίας)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης