ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25ης Μαρτίου και Παραλία
Τ: +30 2310 895800

Σύνδεσμοι

Πρόσβαση

Λεωφορεία: 5, 6, 33 (στάση Μέγαρο Μουσικής-25ης Μαρτίου)

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης