ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Έβρου 49, 566 25, Θεσσαλονίκη, πάρκο Ελπίδος Συκιές

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης