ΑΠΟΛΗΞΗ ΑΞΟΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Απόληξη άξονα Αριστοτέλους - περιοχή που ορίζουν οι οδοί Αγίου Δημητρίου, Σελεύκου και Κασσάνδρου.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης