ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Λεωφ. Στρατού 2
Τ: 2313 306400, 2313 306422

Ωράριο λειτουργίας:

Δε-Κυ 09:00-16:00

Σύνδεσμοι

Πρόσβαση

Λεωφορεία: 3, 7, 10, 11, 12, 31, 39, 58 (στάση Στρατηγείο – Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού)

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης