ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ

Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη
Προβλήτα Α, Λιμάνι Θεσσαλονίκης - Tηλ. 2310 378404

Πρόσβαση

Λεωφορεία: 5, 6, 33 (στάση Τ.Σ. Πλατεία Ελευθερίας)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης