ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φράγκων 15, 54625 - Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 510 551, 2310 522 157
E-mail. odiokrat@yahoo.gr

Σύνδεσμοι

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης