ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λεωφ. Στρατού 2A
Τ: 2310 821231

Ωράριο λειτουργίας:

Δε-Πα 18:00-21:00,
Σα 10:00-13:00

Σύνδεσμοι

Πρόσβαση

Λεωφορεία: 3, 39 (στάση Ευζώνων-Γαλλικό Ινστιτούτο)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης