ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ωράριο λειτουργίας:

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 (17:00 - 21:00)

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017 (12:00 - 17:00)

Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017 (12:00 - 17:00)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης