ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 1

Πρόσβαση

Λεωφορεία: 3, 5, 6, 33, 39, 78 (στάση Δημαρχιακό Μέγαρο)

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης