Εθελοντές

Το ΚΜΣΤ ευχαριστεί όλους τους φίλους εθελοντές που βοήθησαν ουσιαστικά στην προετοιµασία και λειτουργία της 6ης Μπιενάλε.

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης