Ξεναγήσεις

Ξεναγήσεις ανοιχτές για το κοινό (με το εισιτήριο εισόδου στον κάθε χώρο)

Κάθε Σάββατο
12:00 Αγιορειτική Εστία

Κάθε Κυριακή
11:30 Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
13:00 Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης
13:00 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Επικοινωνία
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΚΜΣΤ
Τ: 2310 589222
E-mail: education@greekstatemuseum.com, kmstcalendar@gmail.com

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης