Προβολές βιντεοτέχνης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Video Art Μηδέν: The world is not enough || Aperture
Προβολές βιντεοτέχνης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της 6ης Μπιενάλε Θεσσαλονίκης, το Video Art Μηδέν παρουσιάζει μια διεθνή επιλογή έργων βιντεοτέχνης, που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (αμφιθέατρο Μ. Μερκούρη), από τις 27 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης