Σύντομος οδηγός

Σύντομος οδηγός προγράμματος

Μπορείτε να διαβάσετε τον σύντομο οδηγό του προγράμματος της 6ης Μπιενάλε εδώ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης