Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της 6ΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
σας προσκαλεί
σε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της
6ΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ – IMAGINED HOMES»
την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, στις 11:30,
στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, λιμάνι).

Στη συνέντευξη Τύπου θα μιλήσουν:
ο Πρόεδρος ΔΣ του ΚΜΣΤ, κ. Ανδρέας Τάκης,
η Διευθύντρια του ΚΜΣΤ, κ. Μαρία Τσαντσάνογλου,
η Διευθύντρια και μέλος της επιμελητικής ομάδας της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, κ. Συραγώ Τσιάρα.

Στη συνέντευξη θα είναι παρόντες και διαθέσιμοι για ερωτήσεις όλα τα μέλη της επιμελητικής ομάδας της Μπιενάλε, συμμετέχοντες καλλιτέχνες και εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων. Θα ακολουθήσει προεπισκόπηση των χώρων της κεντρικής έκθεσης (Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Αγιορειτική Εστία, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) για τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους και επαγγελματίες (πρβλ. πρόγραμμα παρακάτω).

Πληροφορίες: press@greekstatemuseum.com.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα διαπίστευσης εδώ:  http://biennale6.thessalonikibiennale.gr/#pre-register με την οποία θα έχετε δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στους εκθεσιακούς χώρους πριν τα εγκαίνια, αλλά και κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας της έκθεσης. Διαπιστεύσεις θα δίνονται και στο ΚΣΤΘ, πριν τη συνέντευξη Τύπου.

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης