Πρόγραμμα Φεστιβάλ Περφόρμανς

Μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα Φεστιβάλ Περφόρμανς της 6ης Μπιενάλε εδώ.

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης