Μέρες & ώρες λειτουργίας των χώρων της κεντρικής έκθεσης & ξεναγήσεις

Αγιορειτική Εστία
Πέμπτη 26.10 / κλειστά
Παρασκευή 27.10 / 09:00-20:00
Σάββατο 28.10 / κλειστά
Κυριακή 29.10 / κλειστά

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Πέμπτη 26.10 / κλειστά
Παρασκευή 27.10 / 10:00-18:00
Σάββατο 28.10 / κλειστά
Κυριακή 29.10 / 10:00-18:00 & ξενάγηση στις 11:30

Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης
Πέμπτη 26.10 / κλειστά
Παρασκευή 27.10 / 10:00-18:00
Σάββατο 28.10 / κλειστά
Κυριακή 29.10 / 10:00-18:00 & ξενάγηση στη 13:00

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Πέμπτη 26.10 / κλειστά
Παρασκευή 27.10 / 10:00-19:00
Σάββατο 28.10 / κλειστά
Κυριακή 29.10 / 11:00-15:00 & ξενάγηση στη 13:00

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης