ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ 5 ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκκινώντας από την παρούσα συγκυρία της έξαρσης του µεταναστευτικού προβλήµατος, η 6η Μπιενάλε επικεντρώνεται στη ρευστότητα και τον συνεχή επαναπροσδιορισµό του σπιτιού. Σύγχρονες διασπορικές ταυτότητες, αναδυόµενες αισθήσεις οικειότητας, νέες πρακτικές συµπερίληψης, αποδοχής και συµβίωσης που ανάγονται σε εναλλακτικές θεωρήσεις του φύλου, της θρησκείας, της οικογένειας και της κοινότητας µε την ευρύτερη έννοια, είναι τα ζητήµατα στα οποία επικεντρώνεται τόσο η έρευνα όσο και η συγκρότηση του καλλιτεχνικού, εκπαιδευτικού και εκθεσιακού προγράµµατος.

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης