Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Κατά τη διάρκεια της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται προγράμματα για σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ξεναγήσεις για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και βιωματικές οικογενειακές δράσεις στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης τις Κυριακές του Νοεμβρίου.

Tα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι ομαδικές ξεναγήσεις (εκτός από τις ανοιχτές για το κοινό ξεναγήσεις) στην 6η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης υλοποιούνται έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΚΜΣΤ.

Επικοινωνία
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΚΜΣΤ
Τ: 2310 589222
E-mail: education@greekstatemuseum.com, kmstcalendar@gmail.comΦορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης